Herinrichting dorpskernen Meise-centrum en Wolvertem

'Bruisende dorpskernen' was een van de speerpunten waar lokaal bestuur Meise de voorbije jaren prioritair rond werkte. Op basis van heel wat voorbereiding zijn er ontwerpen opgemaakt over de toekomstige inrichting van de dorpskernen van Meise en Wolvertem. 

Deze ontwerpen vormen een belangrijke stap in het bruisender maken van onze dorpskernen waar het aangenaam is om te leven, wonen, werken en winkelen.

Je kan de ontwerpplannen raadplegen onderaan deze pagina. 

Infoavonden 

Op 12 maart en op 19 maart 2024 organiseerden we infomomenten waarop het studiebureau de plannen voorstelde. Na de presentatie van het studiebureau, was er de mogelijkheid om opmerkingen en suggesties over de plannen van Meise en Wolvertem te geven. 

Kon je niet aanwezig zijn op een van deze infoavonden, maar wil je graag feedback of suggesties over de plannen geven? Stuur dan ten laatste op 15 april 2024 een e-mail naar dorpskernen@meise.be

Traject

De ontwerpen van de toekomstige inrichting van de dorpskernen zijn opgemaakt, rekening houdend met heel wat voorbereidende gesprekken, studies en ontwerpen. 

Participatiemarkten in 2019 waarbij 'bruisende dorpskernen' één van de vijf speerpunten waren waarover de inwoners de problemen konden aankaarten en ideeën en suggesties konden geven. 

Bouwmeesterscan in 2020 waarbij het onderzoeksteam PTArchitecten een rapport maakte over de ruimtelijke sterktes en zwaktes van Meise en met een agenda van mogelijke projecten en beleidsmatige ingrepen om een ruimtelijke transitie in de praktijk te brengen.

Circulatieplan Meise-centrum dat intussen in de uitvoeringsfase zit en circulatieplan Wolvertem dat in de voorbereidende fase zit. 

Hemelwater- en droogteplan Meise dat goedgekeurd werd op 20 november 2023. Dit plan bepaalt een langetermijnvisie over de regenwaterinfrastructuur en de maatregelen die nodig zijn om het regenwater vast te houden, te hergebruiken en te infiltreren zodat we in de toekomst wateroverlast en droogte kunnen voorkomen. 

Traject met de Profploeg 2022. Lokaal bestuur Meise tekende in 2022 in op een subsidie van VLAIO waarbij gratis trajectbegeleiding voorzien werd door een team van experten (samengesteld uit experten van Quares en PTArchitecten), genaamd de Profploeg. Omdat PTArchitecten ook de bouwmeesterscan in Meise uitvoerde, konden zij op basis van deze bevindingen verderwerken. De Profploeg boog zich zowel over de handelskern van Meise als van Wolvertem en werkte een belevingsplan uit, uitgaande van de troeven en rekening houdende met de specifieke identiteit van elke kern.

Op basis van deze bevindingen en het eindrapport van de Profploeg diende lokaal bestuur Meise een projectvoorstel in voor een subsidieaanvraag bij VLAIO voor 'Duurzame bereikbaarheid van de handelskernen'

Financiering met steun van het Agentschap Innoveren en ondernemen (VLAIO)

Dankzij de toekenning van deze subsidies voor duurzame bereikbaarheid van de handelskernen door het Agentschap Innoveren en Ondernemen, kan lokaal bestuur Meise beroep doen op een subsidiebedrag van 500.000 euro voor het uitvoeren van onderstaande projecten: 

  • Heraanleg kerkomgeving Wolvertem met toevoeging van speelse elementen en straatmeubilair
  • Heraanleg site Cultuurhuis – BIB met toevoeging van speelse elementen en straatmeubilair
  • Heraanleg kerkomgeving Meise met toevoeging van speelse elementen en straatmeubilair
  • Wayfinding in zowel Wolvertem als Meise. 

Het ministerieel besluit tot het toekennen van een subsidie aan de gemeente Meise door 'Duurzame bereikbaarheid van de handelskernen van Meise en Wolvertem' werd ondertekend op 18 december 2023. De uitvoeringstermijn van deze projecten bedraagt drie jaar. 

Timing

De plannen voor de herinrichting van de dorpskernen bevatten verschillende deelgebieden. De projecten die eerst aan bod komen, zijn de projecten waarvoor we financiële ondersteuning van het Agentschap innoveren en ondernemen krijgen: 

  • heraanleg kerkomgeving Wolvertem
  • heraanleg kerkomgeving Meise
  • heraanleg site Cultuurhuis-Bib

De uitvoering van deze projecten moet afgerond zijn in december 2026. 

Herinrichting dorpskern Wolvertem

Openingsuren & contact

Uitvoerende diensten (Technische dienst en openbare werken)
adres
Tramlaan 81861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 20 30
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
uitvoerendediensten@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.30 - 12.00 uur - 17.00 - 19.15 uur

De diensten grondgebiedszaken (ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu, mobiliteit, uitvoerende diensten) werken op afspraak. 

Maak een afspraak

De diensten ruimtelijke ordening en leefmilieu zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u. 

Deel deze pagina