Hemelwater- en droogteplan Meise

De gemeenteraad keurde op 20 november 2023 het hemelwater- en droogteplan voor Meise goed. Dit plan bepaalt de langetermijnvisie over de regenwaterinfrastructuur en de maatregelen die nodig zijn om het regenwater vast te houden, te hergebruiken en te infiltreren zodat we in de toekomst wateroverlast en droogte kunnen voorkomen.

Uitdagingen

De uitdagingen op het vlak van water zijn groot. Door de klimaatverandering kregen we de laatste jaren meer en meer te maken met een veranderd neerslagpatroon. We verwachten meer regen in de winter en langere droogteperiodes in de zomer. Ook de intensiteit van de buiten neemt toe. De laatste jaren zijn we hier ook in Meise mee geconfronteerd geweest, bijvoorbeeld tijdens de overstromingen in augustus 2021 en ook nog vorige week was er risico op overstromingen. Om overstromingen te voorkomen en ons te wapenen tegen lange periodes van droogte, is het belangrijk om zowel meer ruimte te geven aan water als om zoveel mogelijk grondwater aan te vullen.

Hemelwater- en droogteplan Meise

In het kader van de Blue Deal spoort Vlaanderen alle gemeentes aan om een voldoende ambitieus hemelwater- en droogteplan op te maken tegen eind 2024. In Meise gingen we samen met Aquafin aan de slag om dit plan op te maken. De gemeenteraad van november 2023 keurde het hemelwater- en droogteplan voor Meise goed.

Dit plan is een langetermijnvisie op het watersysteem. Het helpt om op een duurzame en klimaatrobuuste manier om te gaan met hemelwater dat in Meise valt, zowel op publiek als op privaat domein.Het hemelwater- en droogteplan geeft aan hoe we hemelwater zoveel mogelijk ter plaatse kunnen infiltreren of hergebruiken, bufferen en pas als laatste vertraagd afvoeren.

In het hemelwaterplan voor Meise staan typestraten en onthardingskansen gedefinieerd, hergebruikmogelijkheden, mogelijke infiltratie- en bufferlocaties en potentiële afvoerassen aangeduid. Bij toekomstige projecten kunnen we terugvallen op dit plan. In de volgende legislatuur zullen de nodige budgetten moeten voorzien worden voor de uitwerking van de maatregelen die opgenomen zijn in het hemelwater- en droogteplan.

Openingsuren & contact

Dienst leefmilieu en duurzaamheid
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 60
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
leefmilieu@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.30 - 12.00 uur - 17.00 - 19.15 uur

De diensten grondgebiedszaken (ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu, mobiliteit, uitvoerende diensten) werken op afspraak. 

Maak een afspraak

De diensten ruimtelijke ordening en leefmilieu zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u. 

Deel deze pagina