Circulatieplan Meise-centrum

De dorpscentra is Meise en Wolvertem veiliger, levendiger en aangenamer maken: uit de participatiemarkten in 2019 bleek dat dit voor onze inwoners een grote prioriteit is. Het bestuur besliste dan ook om hier een duidelijke beleidskeuze van te maken en deze doelstelling op te nemen in het meerjarenplan. Het traject in Meise-centrum is intussen opgestart.

Voorontwerp en participatie

Het traject voor een nieuw circulatieplan voor Meise-centrum is gestart. Er werd een studiebureau aangesteld dat de huidige situatie onderzocht heeft en op basis hiervan een voorontwerp maakte. Dit voorontwerp diende als basis voor participatiemomenten met de belanghebbenden: in september en oktober 2020 vonden vijf participatiemomenten plaats waarop samen met de inwoners, scholen en handelaars de plannen bekeken werden en er de mogelijkheid was om bedenkingen en suggesties te formuleren. Iedereen kon ook nog tot en met 16 oktober zijn opmerkingen en suggesties via e-mail bezorgen aan het gemeentebestuur.

Er werd massaal gereageerd door de inwoners. We horen veel bezorgdheden en zien tegelijkertijd ook een grote betrokkenheid van onze inwoners. De vele creatieve suggesties en alternatieven tonen dat het onderwerp heel erg leeft bij onze inwoners, handelaars en bezoekers van het dorpscentrum. We willen iedereen uitdrukkelijk bedanken voor zijn of haar constructieve inbreng.

Het studiebureau maakte een inventaris op waarin alle ingediende voorstellen en reacties op de participatie-avonden anoniem staan opgelijst. Ze maakten ook een samenvatting waarbij in een overzicht alles is terug te vinden. Beide documenten kan je onderaan deze pagina raadplegen. 

Het college van burgemeester en schepenen bekijkt momenteel het verdere plan van aanpak van het circulatieplan. Er werden dus nog geen besluiten genomen. 

Vervolg van het traject

Het doel is een plan met een breed draagvlak te creëren. Dit willen we in dialoog met de belanghebbenden bereiken. De verschillende betrokkenen zoals de scholen, handelaars, fietsersbond… zullen nauw betrokken worden bij de verdere opmaak van het plan. Uiteraard zal uiteindelijk de gemeenteraad beslissen welk plan wordt uitgevoerd. Het is duidelijk dat het einddoel voor iedereen hetzelfde is: een levendiger, veiliger en aangenamer dorpscentrum.

Op de hoogte blijven van het circulatieplan Meise-centrum: volg het nieuws op de website www.meise.be en op de Facebookpagina Gemeente Meise.

Openingsuren & contact

Dienst mobiliteit
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 95
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
mobiliteit@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.00 - 11.45 uur

Deel deze pagina