Circulatieplan Meise-centrum

De dorpscentra in Meise en Wolvertem veiliger, levendiger en aangenamer maken: uit de participatiemarkten in 2019 bleek dat dit voor onze inwoners een grote prioriteit is. Het bestuur besliste dan ook om hier een duidelijke beleidskeuze van te maken en deze doelstelling op te nemen in het meerjarenplan.

De gemeenteraad keurde op 19 juli 2021 de eerste versie van het circulatieplan voor Meise-centrum goed. De gemeenteraad van 28 februari 2022 keurde het aangepaste circulatieplan goed. 

Het circulatieplan heeft tot doel om de verkeersleefbaarheid in het centrum van Meise te verbeteren om, zoals in het meerjarenplan staat opgenomen, van Meise-centrum een bruisende dorpskern te maken en duurzaam leven en bewegen te stimuleren. In het plan werd rekening gehouden met de opmerkingen en suggesties die inwoners maakten tijdens het participatiemoment bij de voorstelling van het eerste ontwerp dat nadien ook nog uitvoerig besproken werd met de verschillende stakeholders.

In deze presentatie lees je het overzicht van de maatregelen. 

Context

De verkeersleefbaarheid in het centrum van Meise gaat al jaren achteruit omwille van het vele verkeer en de weinige ruimte voor voetgangers en fietsers. Zo zijn er in de buurt van de verschillende schoolomgevingen onveilige situaties. Smalle voetpaden en smalle straten met dubbelverkeer leiden tot moeilijke verkeersbewegingen en frustraties.

Het doel is om doorgaand verkeer dat niet in het centrum moet zijn, om te leiden naar de Nieuwelaan zodat de Brusselsesteenweg een straat wordt voor plaatselijk verkeer en zwakke weggebruikers. Om dit te bereiken, nemen we verschillende maatregelen. Zo krijgen fietsers, voetgangers en auto’s elk hun plaats en zorgen we voor veiliger en vlotter verkeer in en rond het centrum van Meise.

Zone 30, woonerf en fietsstraten

Zone 30

In het centrum van Meise wordt de zone 30 uitgebreid.

Deze zone omvat het gebied tussen de Nieuwelaan (niet inbegrepen), de Kardinaal Sterckxlaan (niet inbegrepen), de Kraaienbroeklaan, de Krogstraat (deels inbegrepen) en de Parklaan. De hele Brusselsesteenweg valt dus in deze zone.

Woonerf

In bepaalde straten van het centrum komt een woonerf om het lokale centrumkarakter te versterken.

Waar? 

Er komt een woonerf in de straten rondom de markt, dit omvat volgende straten:

 • Brusselsesteenweg (deels)
 • Boechtstraat, Krogstraat (deels)
 • Onze Lieve Heerweg (deels)
 • August Van Doorslaerlaan
 • De Beaufforstraat
 • Oudstrijdersplein
 • Limbosweg

Wat is een woonerf? 

In een woonerf mogen voetgangers de volledige breedte van de openbare weg gebruiken. Bestuurders mogen voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen. Zo nodig moeten ze stoppen. Voetgangers mogen het verkeer wel niet nodeloos belemmeren. In een woonerf is de snelheid voor alle gebruikers beperkt tot 20 km per uur. Parkeren gebeurt op afgebakende plaatsen door wegmarkeringen of waar een verkeersbord het toelaat.

Fietsstraten

In een zone rond dit woonerf wordt als ‘aanloop’ naar het centrum gewerkt met fietsstraten in een fietszone.

Welke fietsstraten? 

Volgende straten worden ingericht als fietsstraten: 

 • het grootste deel van de Brusselsesteenweg
 • de Bouchoutlaan
 • Onze Lieve Heerweg (deel)
 • Landbeekstraat
 • Blauwenberg
 • Baptist De Donderstraat.

Wat is een fietsstraat? 

Een fietsstraat is ingericht als een fietsroute en is herkenbaar is aan een groot fietspictogram.

Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met een verkeersbord.

Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar je mag er niet sneller rijden dan 30 km/u en je mag met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen. Fietsers moeten zich uiteraard ook aan de regels houden.

Fietsinfrastructuur

 • In de Mankevosstraat en het noordelijk deel van de Brusselsesteenweg worden fietssuggestiestroken voorzien.
 • In het zuidelijke deel van de Brusselsesteenweg wordt, door parkeerinrichting gekozen voor een mix van fietssuggestiestroken, gemengd voet- en fietspad en fietspaden.
 • In de Nieuwelaan en de Kardinaal Sterckxlaan worden fietspaden voorgesteld.

Circulatieplan

In een deel van de Krogstraat zal eenrichtingverkeer ingevoerd worden, nabij de Brusselsesteenweg blijft deze omwille van de loskade naar de Carrefour, nog dubbelrichting. Hierdoor zal op deze smalle as geen frustratie meer ontstaan van de weggebruikers. Doordat niet meer alle richtingen mogelijk zijn, kan men zo de actieve weggebruikers meer ruimte geven en is het doel zo het gebruik doen te stijgen.

Tijdens speciale perioden zoals markt, evenementen of de periode waarbij de ochtendspits samenvalt met de ochtendschoolspits, wordt voorgesteld om bijkomende maatregelen te nemen om de (doorgaande) verkeersstromen op de Brusselsesteenweg te weren.  Hierbij wordt gedacht aan de verkeersstromen op de Brusselsesteenweg over de hele as.

Tijdens de ochtendspits (8-9u) wordt ook het noordelijk deel van de Brusselsesteenweg tijdelijk enkelrichting gemaakt.  Dit aan de hand van dynamische verkeersborden ter hoogte van de Nieuwelaan met herhaling aan de Mankevosstraat.

Voor de inrichting van het plein zal er geopteerd worden om langs te parkeren, zodat er nog meer ruimte ook aan verblijfsfunctie (terrassen), voetgangers en fietser kan worden gegeven.  Aan de noordelijke en zuidelijke zijde wordt bij markt en andere evenementen een hek voorzien.

Het overzicht van alle maatregelen lees je in deze presentatie. 

Inrichting marktplein

In het plan wordt ook rekening gehouden met de herinrichting van het ‘marktplein’ en de opwaardering van het plein voor de 'Muziekacademie'.

Het ‘marktplein’ zal niet volledig autoluw worden, zoals in het oorspronkelijke plan voorzien was. Er wordt meer ruimte voorzien voor groen en terrassen, voetgangers en fietsers krijgen er een prominentere plaats en parkeren zal nog steeds mogelijk zijn. Parkeren langs de rijbaan blijft mogelijk. Er zullen minder parkeerplaatsen zijn dan nu het geval is, maar door onder andere de herinrichting van de carpoolparking, wordt op korte wandelafstand meer parking gecreëerd voor wagens.

Uitvoering

Om zo snel als mogelijk van start te gaan met het plan werd een actietabel opgesteld. Op korte termijn zullen onder andere de zone 30, de fietszone en éénrichtingsstraten ingevoerd worden. Op middellange termijn komen de voorziene woonerven en de fietspaden aan bod.

Het circulatieplan zal stapsgewijs ingevoerd worden. Bij de implementatie van de verschillende onderdelen, zal een proefperiode van zes maanden gelden. 

Er is nog geen concrete planning opgemaakt. De uitvoering van het circulatieplan wordt afgestemd met de verschillende andere lopende projecten in Meise-centrum. 

Participatie

Dit circulatieplan kwam tot stand dankzij de inbreng van heel wat inwoners en handelaars. Nadat het studiebureau op basis van analyse van de situatie een eerste ontwerp opmaakte, werden verschillende participatiemomenten georganiseerd. Hier werd de situatie toegelicht en konden de deelnemers aan verschillende gesprekstafels hun opmerkingen en suggesties doorgeven. Het studiebureau ging samen met het gemeentebestuur aan de slag met de verschillende opmerkingen en maakte op basis van de input van de participatiemomenten heel wat aanpassingen aan het plan.

 • foto: Circulatieplan_normaal
 • foto: Circulatieplan_marktactiviteiten
 • foto: Circulatieplan_ochtendspits
 • foto: Zone 30 + maatregelen
Circulatieplan Meise

Openingsuren & contact

Dienst mobiliteit
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 65
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
mobiliteit@meise.be

De diensten grondgebiedszaken (ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu, mobiliteit, uitvoerende diensten) werken op afspraak. 

Maak een afspraak

De diensten ruimtelijke ordening en leefmilieu zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u. 

Deel deze pagina