E-loket

 • A

  • Aangifte van adreswijziging naar/binnen de gemeente (eGovFlow)

   Formulier
  • Aangifte verklaring van wilsbeschikking orgaan- en weefseldonatie na overlijden (eGovFlow)

   Formulier
  • Aanmeldingsformulier nieuwe handelaars Meise

   Formulier
  • Aanvraag afwijking verplichte sluitingsuren

   Formulier
  • Aanvraag afwijking wekelijkse rustdag

   Formulier
  • Aanvraag exploitatie- en drankvergunning horeca

   Formulier
  • Aanvraag inname openbaar domein (tijdelijk parkeerverbod)

   Formulier
  • Aanvraag vergunning wielerwedstrijd

   Formulier
  • Aanvraag vestigings- of uitbatingsvergunning voor een nachtwinkel, speelzaal of een privaat bureau voor telecommunicatie

   Formulier
  • Aanvraagformulier compostbak of compostvat

   Formulier
  • Aanvraagformulier copycenter - affiches

   Formulier
  • Aanvraagformulier copycenter - boekjes

   Formulier
  • Aanvraagformulier copycenter - enkelvoudige documenten / flyers

   Formulier
  • Aanvraagformulier copycenter - kaarten of uitnodigingen

   Formulier
  • Aanvraagformulier erkenning sportvereniging

   Formulier
  • Aanvraagformulier geveltuin

   Formulier
  • Aanvraagformulier occasionele verkopen met niet-commercieel karakter

   Formulier
  • Aanvraagformulier openbaarheid van bestuur dossiers ruimtelijke ordening

   Formulier
  • Aanvraagformulier subsidie buurtfeest na pop-up speelwijk 2024

   Formulier
  • Aanvraagformulier subsidie waterpreventieve maatregelen

   Formulier
  • Aanvraagformulier val Aziatische hoornaar

   Formulier
  • Aanvraagformulier voor een losse standplaats op de wekelijkse markt

   Formulier
  • Aanvraagformulier voor een losse standplaats op de wekelijkse markt voor occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter (verenigingen)

   Formulier
  • Aanvraagformulier voor een standplaats ambulante activiteit buiten de openbare markt

   Formulier
  • Aanvraagformulier voor een vaste standplaats (abonnement) op de wekelijkse markt

   Formulier
  • Aanvraagformulier zorgkaart

   Formulier
  • Aanvraagformulier zorgsticker

   Formulier
  • Aanvragen veldtourtochten

   Formulier
  • Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van adoptie (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van afwezigheid (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van Belgische nationaliteit (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van echtscheiding (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van erkenning (postnataal) (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van erkenning (prenataal) (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van geboorte (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van huwelijk (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van naamkeuze (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van naamsverandering (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van nietigverklaring (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van overlijden (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van voornaamsverandering (eGovFLow)

   Formulier
  • Attest gezinssamenstelling (eGovFLow)

   Formulier
  • Attest van Belgische nationaliteit (eGovFlow)

   Formulier
  • Attest van hoofdverblijfplaats (eGovFlow)

   Formulier
  • Attest van hoofdverblijfplaats met het oog op huwelijk (eGovFlow)

   Formulier
  • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek in Meise (eGovFlow)

   Formulier
  • Attest van hoofdverblijfplaats met volledige historiek (eGovFlow)

   Formulier
  • Attest van leven (eGovFlow)

   Formulier
  • Attest van verblijf en Belgische Nationaliteit (eGovFlow)

   Formulier
  • Attest van wettelijke samenwoning (eGovFlow)

   Formulier
  Top
 • B

  • Burenbemiddeling - aanvraagformulier

   Formulier
  Top
 • C

  Top
 • F

  • Feedbackformulier Dag van de Buren 2024

   Formulier
  • Formulier aanvragen, wijzigen of schrappen huisnummer

   Formulier
  • Formulier melding leegstand of verwaarlozing van een gebouw

   Formulier
  • formulier test

   Formulier
  Top
 • I

  • Identiteitskaart (eID): nieuwe pin- en pukcode aanvragen (eGovFlow)

   Formulier
  • Ik zoek hulp bij de sociale dienst

   Formulier
  • Infoborden aanvragen

   Formulier
  • Inschrijvingsformulier handelaarsavond 19/09/2024

   Formulier
  • Inschrijvingsformulier speelplein De Spin

   Formulier
  Top
 • K

  Top
 • L

  Top
 • M

  Top
 • R

  • Reservatieformulier maaltijden De Spil

   Formulier
  Top
 • S

  Top
 • U

  • Uittreksel strafregister (eGovFlow)

   Formulier
  • Uittreksel uit de registers (eGovFlow)

   Formulier
  Top

Zoek alfabetisch