Speelstraat organiseren

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers.

 • Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.
 • Wie in de straat woont of er een garage heeft, mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af. De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag.

Voorwaarden

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur of lager
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • de meerderheid van bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten
 • er kan ook een deel van de straat aangevraagd worden
 • de verantwoordelijken moeten in de straat wonen op verschillende adressen
 • alleen in juli en augustus tussen 10u en 20u en dit voor maximum 14 dagen per maand

De inwoners van de speelstraat staan zelf in voor het dagelijks plaatsen en wegnemen van de signalisatie die hen ter beschikking gesteld wordt door het gemeentebestuur. 

Hoe aanvragen? 

Speelstraat aanvragen

Om jouw straat tijdelijk in te richten als speelstraat moet je voor 30 april een digitale aanvraag indienen bij de dienst Mobiliteit.

Bij de kandidaturen worden de namen en adressen van ten minste twee verantwoordelijken voor de speelstraten doorgegeven. Zij zien erop toe dat de signalisatie dagelijks geplaatst en weggenomen wordt. Ze zijn de contactpersonen tussen de bewoners van de straat, het gemeentebestuur en de politie. 

Als het college van burgemeester en schepenen en de Lokale Politie een gunstig advies geven, dan worden de bewoners van de straat op de hoogte gebracht door een bewonersbrief en een enquête. De verantwoordelijken moeten bij de bewoners van de straat de enquête verzamelen en terug bezorgen aan het gemeentebestuur. Een speelstraat kan pas definitief toegestaan worden als 75% van de bewoners akkoord zijn.

E-loket

Speelstraat

Openingsuren & contact

Dienst mobiliteit
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 65
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
mobiliteit@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.30 - 12.00 uur

De diensten grondgebiedszaken (ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu, mobiliteit, uitvoerende diensten) werken op afspraak. 

Maak een afspraak

De diensten ruimtelijke ordening en leefmilieu zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u. 

Deel deze pagina