Trajectcontrole

Samen met onze buurgemeenten Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos zetten we in de gehele Politiezone K-L-M in op aangename dorpskernen en veilig verkeer. Via sensibilisering én snelheidscontroles willen we het aantal verkeersongevallen doen dalen en de leefbaarheid in de dorpskernen verhogen. Door een aangepaste snelheid krijgt iedere weggebruiker een veilige plek op de weg en kan iedereen in de dorpskernen op een veilige en aangename manier wonen, winkelen en zich verplaatsen. Daarom werden er in de drie gemeenten trajectcontroles opgestart.

Trajectcontrole

In Meise zijn er op een aantal locaties trajectcontroles. Bij trajectcontroles neemt een ANPR-camera op het begin- en eindpunt van een traject foto’s van een voertuig. Zo kan de tijd tussen de twee foto’s en dus ook de gereden snelheid worden bepaald. Als de gemiddelde snelheid hoger is dan de toegelaten snelheid, dan ontvang je een boete. 

Op volgende locaties zijn er trajectcontroles: 

 • Merchtemsesteenweg tussen Driesstraat en Smisstraat
 • Hoogstraat
 • Merchtemsesteenweg tussen Smisstraat en Stationsstraat

Voor de verwerking van de boetes, doen we een beroep op een onafhankelijk sanctionerend ambtenaar: de intercommunale Haviland is hiervoor aangesteld. Heb je vragen of problemen met een GAS-boete? Neem dan contact op met Haviland via info@haviland.be

Wettelijke en reglementaire bepalingen

De Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boetes) die momenteel worden uitgeschreven in het kader van de trajectcontroles in de gemeente worden geïnd conform de wettelijke en reglementaire bepalingen. Door de betrokkenheid van een politieambtenaar staat de snelheidsovertreding vast. 

In tegenstelling tot eerdere persberichten, zijn er geen redenen om aan te nemen dat de GAS-boetes onwettig zijn. Een gebeurlijke onregelmatigheid over de concessieovereenkomst staat immers los van de vastgestelde snelheidsovertredingen.

Administratieve procedure

 1. Vaststelling van de overtreding
 2. De vaststeller bezorgt binnen de 14 dagen het PV (proces verbaal) aan de sanctionerend ambtenaar (Haviland). 
 3. De sanctionerend ambtenaar staat in voor de verwerking en opvolging. 
 4. De sanctionerend ambtenaar moet binnen de 14 dagen het PV met vermelding van het bedrag van de boete aan de overtreder bezorgen. 
 5. De overtreder moet binnen de 14 dagen betalen, tenzij: 
 6. Schriftelijk verweer binnen de 30 dagen bij de sanctionerend ambtenaar
 7. De sanctionerende ambtenaar beschikt over 90 dagen om verweer (on)ontvankelijk en (on)gegrond te verklaren
  1. GEGROND: binnen de 90 dagen schriftelijk antwoord
  2. ONGEGROND: overtreder moet de boete betalen binnen de 30 dagen na kennisgeving
  3. Geen antwoord: verweermiddelen aanvaard
 8. De administratieve boete heeft uitvoerbare kracht 30 dagen na de kennisgeving (of 30 dagen na de kennisgeving beslissing bij beroep)
 9. Als de sanctionerend ambtenaar vaststelt dat de voorwaarden om een administratieve geldboete op te leggen niet vervuld zijn, brengt hij de vaststeller van de overtreding daarvan op de hoogte zodat de strafrechtelijke procedure kan worden gevolgd.
 10. De overtreder kan, binnen een maand na de kennisgeving van de beslissing volgens de burgerlijke procedure, beroep aantekenen bij de politierechtbank. De politierechtbank oordeelt over de wettelijkheid en de proportionaliteit van de opgelegde administratieve geldboete. Hij kan de opgelegde administratieve geldboete bevestigen of herzien.
 11. De beslissing van de politierechtbank is niet vatbaar voor hoger beroep.
Wees ook een held, matig je snelheid.

Openingsuren & contact

Dienst mobiliteit
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 65
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
mobiliteit@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.30 - 12.00 uur

De diensten grondgebiedszaken (ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu, mobiliteit, uitvoerende diensten) werken op afspraak. 

Maak een afspraak

De diensten ruimtelijke ordening en leefmilieu zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u. 

Deel deze pagina