RUP Martinus

Dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bevindt zich nog binnen de fase start.

Strategisch verdichten van WUG met zuinig ruimtegebruik

 • Wonen in het groen met hogere woondichtheden, veel open ruimte en groen
 • Meergezinswoningen en nieuwe woonvormen met gebundelde en collectieve tuinen
 • Duurzame nieuwbouwprojecten en klimaatneutrale ontwikkelingen
 • Realisatie (deel van) BSO
 •  

Groene ontmoetingsruimten voor

 • Mens (recreatie, kwalitatieve publieke ruimte, pluktuin, speelweide…)
 • Dier (hondenlosloopweide, corridors en stapsteenverbindingen voor fauna…)

Verkeersluw karakter

 • Geen autogedomineerd woongebied in het straatbeeld
 • Inzetten op fiets en OV
 • Groen netwerk met trage verbindingen
 • Afstemmen op mobipunt sneltram
 •  

Ruimte voor water

 • Meer ruimte voor de Bruinborrebeek (opwaardering)
RUP Martinus

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 50
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
ruimtelijkeordening@meise.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

De dienst ruimtelijke ordening werkt enkel op afspraak. 

Maak een afspraak

De dienst ruimtelijke ordening is enkel in de voormiddag (8u30 - 12u) telefonisch bereikbaar. 

Deel deze pagina