Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

Via een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) legt de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vast.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen vervangen de huidige gewestplannen en vertrekken steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan of een ruimtelijk beleidsplan. Een RUP kan opgemaakt worden op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau.