Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt normaal gezien plaats in het gemeentehuis. 

Het huwelijk kan plaats vinden in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen huwen worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te huwen is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De Koning kan, om gewichtige redenen, dit verbod opheffen. Zo een verzoek moet gericht worden aan de Minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al gehuwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dit verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België huwen, zelfs als hun eigen nationale  wet polygamie toelaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Hoe aanvragen

De ambtenaar van de burgerlijke stand verbindt de aanstaande echtgenoten in de echt. Hiervan maakt hij dadelijk en huwelijksakte op. Deze akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.

De gehuwden krijgen een trouwboekje, waarin later bijvoorbeeld de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Minimum 1,5 maand voor het huwelijk dient de voorziene huwelijksdatum gereserveerd te worden.

De dienst burgerzaken verzamelt alle papieren van de Belgen in België en nodigt de aanstaande echtgenoten uit voor het opmaken van de huwelijksaangifte.

De personen van een andere nationaliteit en de Belgen die papieren nodig hebben van het buitenland dienen hiervoor zelf in te staan.  De documenten mogen max. 6 maand oud zijn.

Het huwelijk kan voltrokken worden minimum 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna.

Regelgeving

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart van de partners en gegevens van de eventuele getuigen

Personen van een andere nationaliteit dienen volgende stukken voor te leggen:

 • Letterlijk afschrift van de geboorteakte indien niet geboren in België
 • Bewijs van identiteit
 • Bewijs van woonst
 • Bewijs van ongehuwde staat
 • Nationaliteitsbewijs
 • Wetscertificaat

Al deze papieren dienen voorzien van de nodige legalisatie en van een Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Openingsuren & contact

Dienst bevolking
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 20
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
bevolking@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.30 - 12.00 uur

Maak een afspraak

E-loket

De dienst Burgerzaken werkt op afspraak. Op zaterdag is er vrije inloop, enkel voor:

 • het aanmaken en afhalen van Belgische identiteitskaarten en reispassen,
 • adreswijzigingen,
 • het afhalen van rijbewijzen (niet aanvragen),
 • een uittreksel uit het strafregister,
 • uittreksels, afschriften en attesten.

Voor bepaalde kleine zaken kan je vrij langskomen bij de snelbalie tijdens de openingsuren. Hiervoor heb je geen afspraak nodig. 

Voor heel wat zaken hoef je niet langs te komen in het Administratief Centrum: je kan ze aanvragen via het E-loket

Deel deze pagina