E-loket

 • A

  • Aangifte van adreswijziging naar het buitenland (eGovFlow)

   Formulier
  • Aangifte van adreswijziging naar/binnen de gemeente (eGovFlow)

   Formulier
  • Aangifte verklaring van wilsbeschikking orgaan- en weefseldonatie na overlijden (eGovFlow)

   Formulier
  • Aanmeldingsformulier handelaars Meise

   Formulier
  • Aanmeldingsformulier: vrijwillige huiswerkbegeleider

   Formulier
  • Aanvraag afwijking verplichte sluitingsuren

   Formulier
  • Aanvraag afwijking wekelijkse rustdag

   Formulier
  • Aanvraag inname openbaar domein

   Formulier
  • Aanvraag vergunning wielerwedstrijd

   Formulier
  • Aanvraagformulier copycenter - affiches

   Formulier
  • Aanvraagformulier copycenter - boekjes

   Formulier
  • Aanvraagformulier copycenter - enkelvoudige documenten / flyers

   Formulier
  • Aanvraagformulier copycenter - kaarten of uitnodigingen

   Formulier
  • Aanvraagformulier erkenning sportvereniging

   Formulier
  • Aanvraagformulier openbaarheid van bestuur dossiers ruimtelijke ordening

   Formulier
  • Aanvraagformulier vastgoedinformatie

   Formulier
  • Aanvraagformulier zorgkaart

   Formulier
  • Aanvraagformulier zorgsticker

   Formulier
  • Aanvraagformulier: houtsnippers, bladeren en partijen hout

   Formulier
  • Aanvragen veldtourtochten

   Formulier
  • Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van adoptie (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van afwezigheid (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van Belgische nationaliteit (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van echtscheiding (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van erkenning (postnataal) (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van erkenning (prenataal) (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van geboorte (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van huwelijk (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van naamkeuze (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van naamsverandering (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van nietigverklaring (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van overlijden (eGovFlow)

   Formulier
  • Akte van voornaamsverandering (eGovFLow)

   Formulier
  • Attest gezinssamenstelling (eGovFLow)

   Formulier
  • Attest van Belgische nationaliteit (eGovFlow)

   Formulier
  • Attest van hoofdverblijfplaats (eGovFlow)

   Formulier
  • Attest van hoofdverblijfplaats met het oog op huwelijk (eGovFlow)

   Formulier
  • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek in Meise (eGovFlow)

   Formulier
  • Attest van hoofdverblijfplaats met volledige historiek (eGovFlow)

   Formulier
  • Attest van leven (eGovFlow)

   Formulier
  • Attest van verblijf en Belgische Nationaliteit (eGovFlow)

   Formulier
  • Attest van wettelijke samenwoning (eGovFlow)

   Formulier
  Top
 • B

  • Burenbemiddeling - aanvraagformulier

   Formulier
  Top
 • C

  Top
 • F

  • Formulier aanvragen, wijzigen of schrappen huisnummer

   Formulier
  • Formulier melding leegstand of verwaarlozing van een gebouw

   Formulier
  Top
 • I

  • Identiteitskaart (eID): nieuwe pin- en pukcode aanvragen (eGovFlow)

   Formulier
  • Ik zoek hulp bij de sociale dienst

   Formulier
  • Informatieborden aanvragen

   Formulier
  • Inschrijvingsformulier fietsvrienden: deelnemers

   Formulier
  • Inschrijvingsformulier gemeentelijk petanquetornooi Meise

   Formulier
  • Inschrijvingsformulier speelplein De Spin

   Formulier (be)
  Top
 • K

  Top
 • M

  Top
 • R

  • Reservatieformulier maaltijden De Spil

   Formulier
  Top
 • S

  Top
 • U

  • Uittreksel strafregister (eGovFlow)

   Formulier
  • Uittreksel uit de registers (eGovFlow)

   Formulier
  Top

Zoek alfabetisch