Elektronische verblijfskaart voor een niet-Belgisch kind tot 12 jaar

Wanneer een niet-Belgisch kind, jonger dan 12 jaar, ingeschreven is in de registers en recht heeft op een verblijf in België, kan het een elektronische verblijfskaart aanvragen.

De kaart vermeldt naast de identiteitsgegevens en de afstamming, ook de naam, het adres en het telefoonnummer van een contactpersoon in geval van nood.

Sinds 15 januari 2024 vervangt de elektronische verblijfskaart voor een niet-Belgisch kind het eerdere papieren identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind. De papieren identiteitsbewijzen blijven wel geldig tot ze vervallen.

Voorwaarden

De elektronische verblijfskaart wordt enkel uitgereikt aan niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

Als u de kaart wilt aanvragen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

 • U moet het ouderlijk gezag hebben over het kind.
 • U moet samen met het kind de kaart aanvragen.

De kaart is maximum 3 jaar geldig. Als het kind een tijdelijk verblijfsrecht heeft, kan de kaart een kortere geldigheidsduur hebben. De geldigheidsduur van de kaart mag in ieder geval de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

De kaart vervalt:

 • na verloop van de geldigheidsduur
 • bij verandering van verblijfplaats of adres
 • bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit.

De pasfoto die u meebrengt moet recent zijn (maximum 6 maanden oud) en voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Hoe aanvragen

De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen de elektronische kaart aan bij de gemeente.

Bij de aanvraag van de kaart moet het kind ook aanwezig zijn, voor een vergelijking met de foto.

U krijgt per brief het bericht dat de nieuwe elektronische kaart klaar ligt in het gemeentehuis, samen met de nieuwe codes. Neem die brief met de codes mee bij het afhalen van de kaart. Als het kind 6 jaar of ouder is, moet het kind ook aanwezig zijn bij het afhalen.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar (B.S. 20 december 1996)

Wat meebrengen

 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) van uw kind, die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
 • de gegevens van een contactpersoon voor noodgevallen
 • de echtgescheiden of gescheiden levende ouders moeten een kopie van het vonnis van het hoederecht voorleggen. Als de persoon die zich aanbiedt, niet over het hoederecht beschikt, moet die in het bezit zijn van een ondertekende toestemming van de persoon die wel over het hoederecht beschikt.

Openingsuren & contact

Dienst bevolking
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 20
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
bevolking@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.30 - 12.00 uur - 13.30 - 15.30 uur

Maak een afspraak

E-loket

De dienst Burgerzaken werkt op afspraak. Op zaterdag is er vrije inloop, enkel voor:

 • het aanmaken en afhalen van Belgische identiteitskaarten en reispassen,
 • adreswijzigingen,
 • het afhalen van rijbewijzen (niet aanvragen),
 • een uittreksel uit het strafregister,
 • uittreksels, afschriften en attesten.

Voor bepaalde kleine zaken kan je vrij langskomen bij de snelbalie tijdens de openingsuren. Hiervoor heb je geen afspraak nodig. 

Voor heel wat zaken hoef je niet langs te komen in het Administratief Centrum: je kan ze aanvragen via het E-loket

Deel deze pagina