Oekraïners die tijdelijke bescherming willen, melden zich bij registratiecentrum Brussel

Registratiecentrum Brussel

Personen die tijdelijke bescherming willen aanvragen, moeten zich melden in het registratiecentrum Paleis 8 (Brussels Expo, Heizel). Dit geldt zowel voor Oekraïense onderdanen die in Oekraïne verblijven als voor onderdanen van derde landen of staatlozen die in Oekraïne bescherming genieten en hun gezinsleden. Iedereen die voor tijdelijke bescherming in aanmerking wenst te komen, moet zich in persoon bij het registratiecentrum melden met zijn Oekraïense identiteitsdocumenten.
  
Na onderzoek van de voorgelegde documenten zal DVZ beslissen of tijdelijke bescherming kan worden toegekend. Als dit het geval is, levert DVZ een attest van tijdelijke bescherming af. 

Voor personen met nood aan opvang voorziet DVZ crisisnachtopvang voor 1 of 2 nachten in het registratiecentrum. Voor de opvang hierna, wordt geprobeerd om via de lokale besturen tijdelijke opvangmogelijkheden te vinden. 

U kunt zich online inschrijven om een afspraak te maken in het Registratiecentrum in Paleis 8 (Brussels Expo, Heizel). Zo weet u zeker dat u op de dag van uw komst kunt worden ingeschreven voor tijdelijke bescherming. Afhankelijk van de drukte zijn er wachtrijen mogelijk.

Praktisch:

 • Ga naar www.register-ukraine.be
 • Om zich in te schrijven is het nodig om via een Belgisch IP-adres te gaan. Dit betekent dat u een SIM-kaart van een Belgische operator dient te gebruiken of verbonden moet zijn met een Belgische wifi.
 • Vul het formulier in en reserveer een tijdslot, zodat u zich met uw gezin kunt inschrijven.
 • U ontvangt een QR-code per e-mail. Denk eraan om uw spam-berichten te controleren
 • Ga naar het registratiecentrum met uw QR-code en uw identiteitspapieren.
 • Begeef u naar de wachtrij die hiervoor speciaal voorzien is. Uw QR-code zal worden gescand bij de in- en uitgang van het Registratiecentrum.

Daarna inschrijving gemeente 

Met het attest van tijdelijke bescherming kan de persoon naar zijn gemeentebestuur van verblijf. De gemeente zal hem vervolgens inschrijven in het rijksregister en een elektronische A kaart afleveren. Het is nog niet duidelijk of er eventueel kan afgeweken worden van de normale voorafgaande woonstcontrole.

De elektronische A kaart is geldig voor 1 jaar en daarna verlengbaar per 6 maanden. Na twee jaar kan een nieuw besluit van de Europese Raad dit statuut nog verlengen tot in totaal maximum 3 jaar.

Agentschap Inburgering en Integratie

Meer informatie vind je hier. 

Openingsuren & contact

Dienst bevolking
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 20
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
bevolking@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.30 - 12.00 uur

Maak een afspraak

E-loket

De dienst Burgerzaken werkt op afspraak. Op zaterdag is er vrije inloop, enkel voor:

 • het aanmaken en afhalen van Belgische identiteitskaarten en reispassen,
 • adreswijzigingen,
 • het afhalen van rijbewijzen (niet aanvragen),
 • een uittreksel uit het strafregister,
 • uittreksels, afschriften en attesten.

Voor bepaalde kleine zaken kan je vrij langskomen bij de snelbalie tijdens de openingsuren. Hiervoor heb je geen afspraak nodig. 

Voor heel wat zaken hoef je niet langs te komen in het Administratief Centrum: je kan ze aanvragen via het E-loket

Deel deze pagina