RUP Molenkouter herziening grafisch plan, goedgekeurd op 21 september 2020

De definitieve aanvaarding van het RUP heeft plaatsgehad op de gemeenteraad van 21 september 2020. Het bundel werd overgemaakt aan de deputatie en het departement Omgeving voor de uitoefening van hun schorsingsrecht. De deputatie en de Vlaamse regering kunnen de gemeenteraadsbeslissing over de definitieve vaststelling van de herziening van het RUP schorsen binnen de 45 dagen vanaf de dag na de datum van de betekening. Pas wanneer de gemeente zekerheid heeft over het feit dat het in herziening gesteld RUP niet werd geschorst, kan overgegaan worden tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad. De herziening van het RUP treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing houdende de definitieve vaststelling in het Belgisch Staatsblad.

RUP Molenkouter - herziening grafisch plan

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 50
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
ruimtelijkeordening@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.30 - 11.45 uur

De dienst ruimtelijke ordening werkt enkel op afspraak. 

Maak een afspraak

De dienst ruimtelijke ordening is enkel in de voormiddag (8u30 - 12u) telefonisch bereikbaar. 

Deel deze pagina