RUP Herziening 1 Sancta Maria (in procedure)

Gemeente Meise wenst een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) herziening 1 Sancta Maria op te maken.

Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of ‘RUP’s’ vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. De stedenbouwkundige voorschriften bij het RUP vormen – eens het RUP is goedgekeurd – de basis voor de beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvragen binnen het plangebied van het RUP.

RUP Sancta Maria Herziening 1

Gemeente Meise wenst met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) herziening 1 Sancta Maria een gedeeltelijke herziening van het bestaand RUP Sancta Maria door te voeren. Het plangebied van deze herziening omvat enkel de zones GWB2 en G3 van het initiële RUP.

De oorspronkelijke voorschriften van deze zones in het RUP ‘Sancta Maria’ worden vervangen door nieuwe voorschriften. In de zone GWB2 wordt een woonproject mogelijk gemaakt met een verweving van zowel sociale als niet sociale woonentiteiten en een aanbod aan ondergronds parkeren.

De zone G3 wordt herwerkt naar een groene long binnen het centrum van Wolvertem. Daarnaast wordt het algemeen voorschrift over parkeren in deel 2.7. mobiliteit geactualiseerd aan de huidige inzichten.

Publieke raadpleging

Van 16/03/20 tot en met 15/05/20 organiseert de gemeente Meise een publieke raadpleging over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan herziening 1 Sancta Maria. Tijdens die periode kan je de startnota bis en procesnota raadplegen op www.meise.be of in het Administratief Centrum bij de dienst ruimtelijke ordening.

In gevolge de maatregelen inzake het coronavirus op het vlak van ruimtelijke planning werd de termijn van publieke raadpleging opgeschort. De publieke raadpleging zal opnieuw opgestart worden van 7 mei tot en met 29 juni 2020. 

Je kan reageren op deze documenten via een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Tramlaan 8, 1861 Meise of via het digitaal formulier op meise.be. Alle opmerkingen moeten ten laatste op maandag 29 juni 2020 ingediend zijn.

Participatiemoment

Omwille van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn de voorziene data voor de inzage in de startnota bis en de procesnota in de inkomhal van het Administratief Centrum en het participatiemoment opgeschort. 

De inzage in de startnota bis en de procesnota in de inkomhal van het Administratief Centrum wordt verdergezet van 7 mei tot en met 29 juni 2020. De inzage is enkel mogelijk op afspraak. Een afspraak maken kan via ruimtelijkeordening@meise.be

Het participatiemoment dat gepland was op woensdag 6 mei om 20u kan niet doorgaan en wordt voorlopig verplaatst naar 18 juni 2020. De voorwaarden waarop dit zal kunnen doorgaan, zullen we later hier op de website meedelen. Tijden dit participatiemoment zal het studiebureau de herwerkte startnota bis en de procesnota toelichten. Je kan dan ook vragen stellen en opmerkingen geven. 

RUP Sancta Maria

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02/892 20 40 (secretariaat)
Fax fax
02/270 02 61
e-mail
ruimtelijkeordening@meise.be