Openbaar onderzoek: RUP Herziening 1 Sancta Maria (in procedure)

Van 20/03/2023 tot en met 18/05/2023 organiseert het lokaal bestuur een openbaar onderzoek over het ontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan herziening 1 Sancta Maria. In die periode kan je het grafisch plan (PDF) met bijlagen (PDF) en de procesnota (PDF) raadplegen.
 
De gemeenteraad heeft het ontwerp RUP voorlopig aanvaard op 20 februari 2023. De herziening actualiseert de parkeervoorschriften binnen het plangebied en de ruimtelijke ontwikkeling voor de deelzones GWB2 en G3.
 

Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of ‘RUP’s’ vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. De stedenbouwkundige voorschriften bij het RUP vormen – eens het RUP is goedgekeurd – de basis voor de beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvragen binnen het plangebied van het RUP.
 

RUP Herziening 1 Sancta Maria

In het centrum van Wolvertem zal een gemengd woonproject met sociale en niet sociale woonentiteiten mogelijk worden en een aanbod aan publiek ondergronds parkeren. De herziening van het RUP vooziet de gedeeltelijke verplaatsing van het bovengronds publiek parkeeraanbod naar een te realiseren ondergrondse parkeergarage. Hierdoor kan het lokaal bestuur 30 aren aan publieke ruimte omvormen tot een groene long voor de omwonenden. Er zullen ook parkeerplaatsen voor kortparkeren komen en het aangepaste RUP zorgt ervoor dat de bouwlijn naar achter verplaatst wordt, waardoor er meer kwalitatieve publieke ruimte komt.
 

Openbaar onderzoek

Van 20/03/23 tot en met 18/05/23 organiseert het lokaal bestuur een openbaar onderzoek over het ontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan herziening 1 Sancta Maria. In die periode kan je het grafisch plan (PDF) met bijlagen (PDF) en de procesnota (PDF) raadplegen. Je vindt ze onderaan deze pagina.
 
Je kan reageren op deze documenten via een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Tramlaan 8, 1861 Meise. Wil je fysiek het dossier komen inkijken in het Administratief Centrum? Maak dan binnen de termijn van het openbaar onderzoek een afspraak met de dienst ruimtelijke ordening via ruimtelijkeordening@meise.be. Houd er rekening mee dat het enkele dagen kan duren vooraleer je kan langskomen. Alle opmerkingen moeten ten laatste op donderdag 18 mei 2023 ingediend zijn.
RUP Sancta Maria

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 50
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
ruimtelijkeordening@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.30 - 11.45 uur

De dienst ruimtelijke ordening werkt enkel op afspraak. 

Maak een afspraak

De dienst ruimtelijke ordening is enkel in de voormiddag (8u30 - 12u) telefonisch bereikbaar. 

Deel deze pagina