Mijn dossier in het Rijksregister

Mijn dossier is een online toepassing die toegang geeft tot uw dossier in het Rijksregister. Via de toepassing Mijn Dossier kunt u:

Uw gegevens in het Rijksregister checken

Zien wie uw gegevens de laatste 6 maanden geraadpleegd heeft

Bepaalde attesten (vb. attest van gezinssamenstelling, …) raadplegen, downloaden of afdrukken. Deze documenten hebben dezelfde wettelijke waarde als het document dat u
bij uw gemeentediensten kan afhalen. Mijn Dossier maakt het dus mogelijk om deze van thuis uit aan te vragen. U hoeft dan niet langer naar het gemeentehuis. Dit bespaart u
heel wat tijd en een verplaatsing.

Surf naar de website https://mijndossier.rrn.fgov.be

Aanmelden doet u met behulp van uw elektronische identiteitskaart. Nadat u uw eID in de kaartlezer hebt gestoken, zal u ook uw pincode moeten invoeren. Zo wordt er geverifieerd of u werkelijk de persoon bent die u beweert te zijn. In het menu aan de linkerzijde kan u verschillende keuzes maken. Via 'Transacties' is het onder andere mogelijk om uw adreswijziging (of dat van één van uw gezinsleden) door te geven. Deze verklaring tot adreswijziging komt dan automatisch terecht bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat moet ik doen als de persoonsgegevens in het profiel op een eGov-toepassing niet overeenstemmen met de actuele persoonsgegevens zoals die zijn opgenomen in het Rijksregister?

De persoonsgegevens die worden opgenomen in het profiel op een eGov-toepassing worden in het Rijksregister enkel geverifieerd bij het opladen. Bij latere wijzigingen, zoals bijvoorbeeld een naamswijziging, gebeurt geen controle, noch actualisatie van deze gegevens met het Rijksregister.

Indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens in het profiel na een wijziging niet meer overeenstemmen is een bijkomend initiatief van de e-ID houder nodig. Gelieve u aan te melden op de federale portaal https://iamapps.belgium.be/sma. Accepteer vervolgens de overeenkomst, verwijder de cookies en meld u nogmaals aan op www.mybelgium.be voor een update van uw gegevens.

Voor alle bijkomende informatie kan u terecht bij de diensten van Fedict. Contact via http://eid.belgium.be/nl/contact.

Openingsuren & contact

Dienst bevolking
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 20
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
bevolking@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.30 - 12.00 uur - 17.00 - 19.00 uur

Maak een afspraak

E-loket

De dienst Burgerzaken werkt op afspraak. Op zaterdag is er vrije inloop, enkel voor:

  • het aanmaken en afhalen van Belgische identiteitskaarten en reispassen,
  • adreswijzigingen,
  • het afhalen van rijbewijzen (niet aanvragen),
  • een uittreksel uit het strafregister,
  • uittreksels, afschriften en attesten.

Voor bepaalde kleine zaken kan je vrij langskomen bij de snelbalie tijdens de openingsuren. Hiervoor heb je geen afspraak nodig. 

Voor heel wat zaken hoef je niet langs te komen in het Administratief Centrum: je kan ze aanvragen via het E-loket

Deel deze pagina