Erkenning als sportvereniging

Sportverenigingen die voldoen aan een aantal voorwaarden en kwaliteitsvereisten, kunnen bij het lokaal bestuur een aanvraag tot erkenning indienen. Deze erkenning is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor sportsubsidies. 

Sportverenigingen die sportsubsidies willen aanvragen, moet hun erkenningsaanvraag uiterlijk op 30 september van het begrotingsjaar indienen. De erkenning gaat in vanaf 1 januari.

Hoe aanvragen?

Online

Klik op onderstaande knop en vul de gegevens in. Voeg de verplichte bijlagen toe. Doe dit uiterlijk op 30 september.

Vraag online een erkenning aan

Via mail

Download het aanvraagformulier en sla het op jouw pc op. Mail het ingevulde aanvraagformulier samen met de verplichte bijlagen uiterlijk 30 september naar sport@meise.be.

Via het loket

Download het aanvraagformulier en sla het op op je pc. Kom uiterlijk 30 september met het ingevulde formulier langs bij de sportdienst. Breng de verplichte bijlagen mee. Je kunt het aanvraagformulier ook afhalen bij de sportdienst.

Bijlagen

Volgende bijlagen moet je verplicht bij jouw aanvraag voegen: 

  • Statuten vzw of huishoudelijk reglement feitelijke vereniging
  • Ledenlijst van de club afgeleverd door de federatie(s) (de actuele ledenlijst met de adresgegevens en met vermelding van de functies van de leden binnen de sportvereniging, bv.bestuursfuncties, trainer, spelers)

Afhandeling

Na advies van de sportraad beslist het college van burgemeester en schepenen over de erkenning. De sportdienst brengt de sportvereniging op de hoogte van de beslissing binnen een termijn van 3 maanden na de aanvraag. 

E-loket

  • Aanvraagformulier erkenning sportvereniging

    Formulier