Info voor sportverenigingen

In samenwerking met de verschillende raden waaronder de sportraad werkte de gemeente een ondersteuningsbeleid uit waarmee we verenigingen stimuleren en ondersteunen om een werking op te zetten en activiteiten te organiseren in Meise. 

Sportverenigingen kunnen erkend worden door de gemeente Meise, indien zij voldoen aan de voorwaarden krijgen ze dan gemeentelijke ondersteuning zoals voordelige tarieven voor de infrastructuur, toegang tot de uitleendienst en andere voordelen. Deze informatie vindt u via onderstaande link: erkenning als sportvereniging.

Daarnaast kunnen deze erkende verenigingen ook subsidie ontvangen, dit om verschillende redenen: werkingssubsidie voor hun jaarwerking, impulssubsidie indien ze ook de jeugd in beweging zetten, subsidie voor de organisatie van evenementen of sportmanifestaties en jubileumsubsidies vanaf 25-jarig bestaan, deze info bereik je via onderstaande pagina 'subsidies sport'

Andere belangrijke informatie voor de organisatie van evenementen vindt u ook op deze pagina.

De relevante informatie en reglementen hierover vindt u op deze pagina.

Vragen? sport@meise.be of 02 892 20 85