Wateroverlast en stormschade

Heb je wateroverlast of stormschade?

Als je schade hebt door wateroverlast of storm (bijvoorbeeld grote schade aan dak of ondergelopen kelder), die niet levensbedreigend is, neem je contact op met de brandweer via www.1722.be of via het nummer 1722

Als er gevaar is voor mensenlevens of als de openbare veiligheid in het gedrang komt, verwittig je het noodnummer 112

Bij wateroverlast en storm lopen het aantal oproepen en de wachttijd snel op. De brandweer moet dan prioriteiten stellen waarbij levensbedreigende situaties zoals brand en ongevallen steeds voorgaan. Probeer daarom zelf de schade in te perken tot de brandweer ter plaatse is. Neem hierbij echter geen onnodige risico's.

Problemen onderhoud beek melden

Merk je een probleem met het onderhoud van een beek of rivier in uw buurt? Kijk dan allereerst op www.meldpuntwaterlopen.be om te bepalen wie je verder kan helpen en start daar jouw melding.

E-loket

  • Aanvraagformulier subsidie waterpreventieve maatregelen

    Formulier