Hulp aan huis

Als je om bepaalde redenen niet meer in staat bent zelf bepaalde huishoudelijke of verzorgende taken uit te voeren, kan u een beroep doen op de dienst thuiszorg.

Een maatschappelijk werker zoekt samen met jou naar de beste oplossing, zodat je maximale hulp kan krijgen.

Als wij zelf niet kunnen helpen, verwijzen wij je door. 

De dienst thuiszorg behoort tot de dienstverlening van dienstencentrum De Spil en biedt onderstaande diensten aan.