Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking en solidariteit (GROS)

De GROS is een open raad die het gemeentebestuur adviseert bij de uitwerking van een zinvol gemeentelijk derdewereldbeleid. 

De GROS neemt deel aan culturele activiteiten en organiseert activiteiten voor de jeugd. De GROS richt ook de 11.11.11.-actie in. 

De raad geeft advies over de toekenning van toelagen aan projecten in de Derde Wereld. 

De Algemene vergadering en de samenkomst van het bestuur gebeurt minstens 4 keer per jaar of wanneer nodig.

Contact:

gros@meise.be

Samenstelling:

  • Bert Van Thienen: voorzitter
  • Chris Van Assche: penningmeester
  • Regina Moonens: ondervoorzitter
  • Yoke Lanin: secretaris
  • Suzanne Van Sull: bestuurslid
  • Jan Vanden Kerckhove: bestuurslid