Meise is een FairTrade Gemeente

Meise is sinds dinsdag 25 juni 2019 officieel een FairTrade Gemeente, de 199ste FairTrade Gemeente van Vlaanderen. GROS Meise en een trekkersgroep werkten drie jaar aan het behalen van de titel.

Meise voldoet nu aan alle criteria om een FairTrade Gemeente te worden.

  • Het lokale bestuur heeft een beleidsverklaring opgesteld en de gemeente gebruikt koffie en fruitsap met een fairtradelabel. Er is ook een trekkersgroep die inwoners, handelaars en organisaties engageert en de continuïteit verzekert.
  • Bij minstens vier plaatselijke winkels kan je fairtradeproducten als koffie, thee, chocolade, fruit, quinoa … kopen. In Meise hebben Okay, Carrefour, Daskalides, Oxfam Wereldwinkel zich formeel geëngageerd om deze producten aan te bieden en te promoten, maar ook in andere winkels zijn sommige fairtradeproducten te vinden.
  • Lokale bedrijven zoals Saerens, CBI, Hof Ter Imde, Archeon Travel, Plantentuin Meise en de Oranjerie gebruiken fairtradeproducten, net als de zes lagere scholen en organisaties zoals De Okelaar Co-housing, Natuurpunt, Kerkfabriek Sint-Brixius en toneelvereniging Kris-Kras.
  • In het infoblad van Meise en tijdens de jaarlijkse mondiale vorming van scholieren werd het belang van eerlijke handel onder de aandacht gebracht.
  • En tot slot is er lokale productie en consumptie van duurzame voedingsproducten, denk aan CSA Boerderij De Klepper, en het aanbod van korte-ketenproducten via bijvoorbeeld Boeren en Buren en Hof ter Dreef. Deze korte-ketenconsumptie wordt aangemoedigd. Tijdens de ‘Week van de Smaak’ is de plaatselijke witloofteelt onder de aandacht gebracht met een bedrijfsbezoek aan witloofkweker De Valck in de Schriekstraat en een dagelijks witloofmenu in lokaal dienstencentrum De Spil.

Toekomst

GROS Meise wil eerlijke handel onder de aandacht blijven brengen en burgers en bedrijven stimuleren om fairtradeproducten te gebruiken.

Wil jij als burger, bedrijf of organisatie fair trade stimuleren? Houd dan bij de aankoop van producten rekening met de fairtradelabels. Tips vind je op de website van Fairtrade Belgium.  

In het Noorden stimuleert fair trade lokale en duurzame productie en consumptie. In het Zuiden draagt fair trade bij aan een duurzame ontwikkeling voor de kleinschalige producent. Zo moet er een kostendekkende minimumprijs zijn voor de producent, een fairtradepremie voor de organisatie, voorfinanciering van de oogst en een duurzaam partnerschap. Kinderarbeid en gedwongen arbeid wordt niet aanvaard. Arbeiders krijgen het recht om zich te organiseren. Er is ook geen discriminatie en de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie worden gerespecteerd. Tot slot houdt fair trade een verbod in op ggo’s en een honderdtal pesticiden, stimuleert energiebesparende productiemethodes, respect voor natuurlijke bronnen en de biodiversiteit en maximale ondersteuning voor biolandbouw.