Klachten

Wie niet tevreden is over de werking van een gemeentelijke dienst kan terecht bij een centraal klachtenmeldpunt. De gemeente registreert elke klacht en de klachtencoördinator volgt ze op. 

Wat is het doel van de klachtenprocedure?

Het decreet lokaal bestuur verplicht elke gemeente om een systeem te hebben om klachten te behandelen.

Het bestuur beschouwt klachten als een bron van concrete en bruikbare informatie over de kwaliteit van de dienstverlening in onze gemeente. We beschouwen klachten als een waardevol instrument om feedback van de burger te verzamelen en om onze dienstverlening nog meer klantgericht en kwaliteitsvol te maken.

Wat is een klacht?

Een klacht is een schriftelijke of mondelinge uiting van ongenoegen van de burger over het (niet-) functioneren van een gemeentelijke dienst.

Een klacht kan betrekking hebben op:

  • het foutief uitvoeren van een handeling of prestatie
  • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze
  • het niet uitvoeren van een handeling of prestatie.

Wat is geen klacht?

Anonieme klachten worden niet behandeld. Het klachtensysteem is niet bedoeld voor vragen om informatie, meldingen over slechte signalisatie, wegenwerken of defecte verlichtingspalen, noch voor beleidsvragen of klachten van personeelsleden over de eigen werksituatie.

Je kan ook een melding maken. Een melding gaat over de leefomgeving in de gemeente zoals sluikstorten, een gat in het wegdek, een zwaar beschadigd voetpad, … Je kan een melding formuleren via het meldingenformulier of via meldingen@meise.be. Alle informatie over meldingen vind je hier.

Hoe bezorg je een klacht?

Schriftelijk: 

Mondeling

  • bij de onthaalmedewerkers van het Administratief Centrum of de OCMW-campus
  • bij de maatschappelijk werker van het woonzorgcentrum

In het reglement klachtenbehandeling lees je alle informatie over klachten. 

E-loket

Openingsuren & contact

Klachtencoördinator
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 00
e-mail
klachten@meise.be

Openingsuren

Vandaag 8.30 - 12 uur en 13.30 - 15.30 uur

Deel deze pagina