Meldingen

Wat is een melding?

Een melding gaat over de leefomgeving in de gemeente zoals sluikstorten, een gat in het wegdek, een zwaar beschadigd voetpad, …

Met het meldingenformulier kan je problemen signaleren of ideeën kenbaar maken bij het lokaal bestuur Meise. Elke gegronde melding wordt verder onderzocht. Indien haalbaar worden kleine werken zo snel mogelijk uitgevoerd. Grote werken kunnen niet meteen worden aangepakt en vragen verder onderzoek en eventuele dossiersamenstelling.

Klachten over onze dienstverlening zijn geen meldingen. Je kan een klacht formuleren via het klachtenformulier of via klachten@meise.be. Alle informatie over klachten en het klantenreglement lees je hier op onze website.

Hoe kan je iets melden?

In een aantal specifieke gevallen maak je de melding best meteen over aan de juiste instantie. Zo is de interactietijd kleiner.

Meldingen rapporteren via meldingenformulier

  • Dit meldingenformulier geldt enkel voor het openbaar domein/openbare installaties en niet voor private eigendommen.
  • Vul steeds je identiteitsgegevens en meldingsdatum in. Anonieme meldingen worden niet behandeld. 
  • Als je je e-mailadres ingeeft, kunnen we je op de hoogte houden over de opvolging van je melding. 
  • Doe slechts één melding per formulier. Wil je meerdere zaken melden, vul dan meerdere formulieren in. 
  • Kruis aan wat je te melden hebt. Geef een exacte situering waar het probleem zich voordoet. Duid daarom steeds de precieze plaats aan (straat + nr. en noteer duidelijke herkenningspunten of plaatsbeschrijvingen)

             Voorbeeld:
              o in de …straat ter hoogte van nr. … is de straatverlichting stuk
              o rechtover de ingang van het containerpark is een wegverzakking

Hoe een melding bezorgen?

  • via het meldingenformulier
  • via meldingen@meise.be
  • schriftelijk: gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Tramlaan 8, 1861 Wolvertem
  • persoonlijk afgeven aan het onthaal van het Administratief Centrum t.a.v. het college van burgemeester en schepenen

E-loket

Deel deze pagina