Zwerfkatten

Eigenaars van huiskatten moeten instaan voor de voeding, verzorging en huisvesting van hun huisdieren. Dat houdt ook in dat ze best hun katten steriliseren of castreren. 

Zwerfkatten worden met de hulp van bereidwillige inwoners in opdracht van de gemeente gesteriliseerd of gecastreerd. Nadien worden ze opnieuw op dezelfde plaats uitgezet. Zo verdedigen ze hun territorium tegen nieuwe, niet gesteriliseerde katten. 

Elke verantwoordelijke (dus elke eigenaar of houder van een kat die er gewoonlijk voor zorgt) die een kat wil verhandelen (verkopen, verwerven, vervoeren, ruilen of zelfs gratis aanbieden), moet deze dieren vanaf 1 september 2014 voorafgaandelijk laten steriliseren of castreren én identificeren (= het aanbrengen van een individueel, onuitwisbaar en uniek merkteken via microchip door een erkende dierenarts) én registeren.

Openingsuren & contact

Dienst leefmilieu en duurzaamheid
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 60 (secretariaat)
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
leefmilieu@meise.be

Openingsuren

Vandaag: 8 - 11.45 uur