Bekendmaking van het Besluit tot definitieve vaststelling van het beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant

Op 19 september 2023 is het provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant definitief vastgesteld door de provincieraad. Het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant omvat een strategische visie, zeven beleidskaders (mobiliteit, voorzieningen, wonen, economie, open ruimte, energie, selecties en ontwikkelingsperspectieven) en een actiegericht deel (vier provinciale werven - vier krachtlijnen voor actie).

Het vaststellingsbesluit en het provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant zijn integraal gepubliceerd op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be, overeenkomstig artikel 2.1.9., derde lid, van de VCRO.

Op 7 juli 2023 werd het bijhorende plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Overeenkomstig artikel 4.2.1.1§6 en 7 van het DABM zijn het goedgekeurde plan-MER en de bijhorende documentenintegraal gepubliceerd op Ruimte voor Vlaams-Brabant en op de website van het Vlaamse Departement Omgeving.

De beslissing ligt ter inzage bij de dienst Leefmilieu van 12/12/2023 tot 12/01/2024 op het Administratief Centrum, Tramlaan 8, 1861 Meise. Voor het inkijken van het dossier maak je voorafgaandelijk een afspraak: plan afspraak in

Openingsuren & contact

Dienst leefmilieu en duurzaamheid
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 60
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
leefmilieu@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.30 - 12.00 uur

De diensten grondgebiedszaken (ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu, mobiliteit, uitvoerende diensten) werken op afspraak. 

Maak een afspraak

De diensten ruimtelijke ordening en leefmilieu zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u. 

Deel deze pagina