Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen omvatten de stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn voor de gemeente, de provincie of het Vlaams gewest. De verordeningen hebben steeds betrekking op de ruimtelijke ordening. Een verordening wordt opgesteld door het Vlaams Gewest, het Provinciebestuur Vlaams- Brabant of het gemeentebestuur.

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

Provinciale stedenbouwkundige verordeningen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

Vanaf 1 januari 2024 moet de gemeente over een stedenbouwkundige verordening beschikken om financiële lasten te kunnen opleggen bij omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen en voor het verkavelen van gronden. Dit betekent dat het huidige Gemeentelijk Reglement Wonen, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 18 maart 2019, dat stedenbouwkundige lasten oplegt in het kader van omgevingsvergunningaanvragen, vervangen moet worden door een stedenbouwkundige verordening. In de verordening worden ook verplicht lasten met betrekking tot zonevreemde constructies opgenomen.

Wegens een technisch probleem werd het lopend openbaar onderzoek stopgezet en wordt een nieuw openbaar onderzoek opgestart dat zal lopen van 19 maart 2024 tot en met 17 april 2024. De inhoud van het ontwerp blijft ongewijzigd.

Van 19 maart 2024 tot en met 17 april 2024 organiseert het lokaal bestuur een openbaar onderzoek over het ontwerp van de verordening. In die periode kan je de ontwerpverordening inkijken aan de infobalie of raadplegen op de website.

Bezwaren of opmerkingen kunnen tijdens dezelfde periode ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen:

  • via een e-mail naar ruimtelijkeordening@meise.be
  • via een aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Tramlaan 8, 1861 Meise,
  • via afgifte aan de onthaalbalie van het administratief centrum tegen ontvangstbewijs.

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 50
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
ruimtelijkeordening@meise.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

De dienst ruimtelijke ordening werkt enkel op afspraak. 

Maak een afspraak

De dienst ruimtelijke ordening is enkel in de voormiddag (8u30 - 12u) telefonisch bereikbaar. 

Deel deze pagina