Gewestplan

Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse

Vroeger maakte de Vlaamse overheid gewestplannen. Deze plannen geven de bodembestemming weer (vb. woongebied, agrarisch gebied). Op basis van deze bestemming kunnen al dan niet vergunningen toegestaan worden. Gewestplanwijzigingen worden nu niet meer doorgevoerd.

De bestemmingen van het gewestplan kunnen worden verfijnd of gewijzigd met een bijzonder plan van aanleg (BPA) of ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). De bestemmingen op het gewestplan blijven gelden op de plaatsen waar ze niet zijn vervangen door een BPA of RUP.

Zoek de bestemming van een grond in Meise via het Geopunt | Digitaal Vlaanderen
Gebruik kaart op geopunt: Tik in het zoekscherm links boven ‘Meise’ of het adres in. Selecteer rechts onderaan ‘lagen’, klik op lagen toevoegen en vul in het zoekscherm ‘gewestplan’ in, vink gewestplan aan.

Het gewestplan is niet het enige plan dat de bestemming van een grond bepaalt. Daarom is het aangeraden om je steeds te informeren bij de dienst ruimtelijke ordening.

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 50
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
ruimtelijkeordening@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.30 - 11.45 uur

De dienst ruimtelijke ordening werkt enkel op afspraak. 

Maak een afspraak

De dienst ruimtelijke ordening is enkel in de voormiddag (8u30 - 12u) telefonisch bereikbaar. 

Deel deze pagina