Verharding

In het kader van de klimaatverandering zet Meise in op het behoud van de functies van de bodem en de open ruimte door onze bodem zo weinig mogelijk af te dichten. Kunstgras en kiezels worden beschouwd als verharding, omdat dit essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verhindert. De opvolging van de verhardingsgraad in projectaanvragen vormt dan ook een belangrijke stap binnen het klimaatadaptatieplan van het lokaal bestuur.

Ontharden zorgt voor:

  • Een betere bodemkwaliteit. Afgedichte bodems verliezen vrijwel al hun functies. Door ontharding kan de bodem zijn functies (biodiversiteit, humusopbouw, koolstofopslag …) herstellen.
  • Aangenamere leefomgeving. Ontharden gaat hand in hand met het creëren van meer open ruimte en vergroening. Zo bieden we kansen voor het verbeteren van de leefomgeving en het verhogen van de leefkwaliteit.
  • Koelere dorpskernen. Verharding absorbeert warmte en straalt die terug uit, waardoor de temperatuur sterk verhoogt in verharde omgevingen. Ontharding en meer groen verminderen het hitte-eilandeffect.
  • Grotere biodiversiteit. De extra ruimte voor groen biedt kansen aan een grotere biodiversiteit.
  • Voedselproductie. Ontharden helpt de bodem te herstellen met oog op voedselproductie.
  • Betere luchtkwaliteit. Door te ontharden (wegen, langs wegen, andere ruimtes …) en de ruimte van groen te voorzien, maken we onze lucht gezonder.
  • Minder wateroverlast. Ontharden biedt een natuurlijke bescherming tegen overstromingen en droogte. Het verhoogt de veerkracht van ons watersysteem.

Vergunningsplicht?

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 50
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
ruimtelijkeordening@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.30 - 11.45 uur

De dienst ruimtelijke ordening werkt enkel op afspraak. 

Maak een afspraak

De dienst ruimtelijke ordening is enkel in de voormiddag (8u30 - 12u) telefonisch bereikbaar. 

Deel deze pagina