Sluikstorten

Lokaal bestuur Meise aanvaardt geen enkele vorm van sluikstort en dit is ook opgenomen in het politiereglement.

Wat is sluikstort?

Enkele voorbeelden…

 • Zakjes met keukenafval naast de gemeentelijke vuilbakjes plaatsen
 • Huishoudelijk afval in de gemeentelijke vuilbakjes werpen
 • Peuken van sigaretten op straat of in de berm gooien
 • Vuilzakken en huisraad om het even waar achterlaten zoals in bermen of naast de glasbol
 • Zwerfvuil niet in de vuilbakjes werpen of niet mee naar huis nemen wanneer de vuilbakjes vol zijn
 • Foutief aangeboden afval kan ook als sluikstort aanzien worden zoals plastic of isomo tussen het papier aanbieden
 • Papier onvoldoende samenbinden waardoor het kan rondvliegen
 • Afval aanbieden op dagen zonder inzameling of te vroeg aanbieden
 • Gazonmaaisel in de berm of op een terrein achterlaten
 • Haagscheersel of takken in de berm laten liggen

Wat riskeert de overtreder?

 • Enerzijds een GAS-boete. Deze kan, bij herhaaldelijk sluikstorten, oplopen tot 350 euro.
 • Anderzijds zal de sluikstorter een factuur ontvangen voor het laten opruimen van het afval door de afvalintercommunale. Afval ophalen betekent ook afvalverwerking, administratie door verschillende diensten, kosten van vaststelling,… waardoor de factuur minimaal 539 euro bedraagt. Naargelang de grootte en het type van sluikstort kan dit bedrag nog verder oplopen.

De beste manier om deze hoge bedragen te ontlopen is… niet sluikstorten!

Hoe moet het dan wel?

Bepaald afval kan je gratis aanbieden in het recyclagepark: matrassen, frituurolie, verfresten, metaal, isomo, papier en karton, herbruikbare spullen, elektrische apparaten en vlak glas. Afval zoals groenafval, hout en harde plastic kan je voor de eerste 25 euro gratis aanbieden.

Alle info over sorteren vind je op de website van Incovo. Spreek zeker ook de gemeenschapswachten aan met je vragen of bel naar het lokaal bestuur.

Sluikstort melden

Incovo zet zich samen met je gemeente in voor een propere buurt. Incovo ruimt de sluikstorten op. Zie je een sluikstort? Vul het sluikstortformulier in. Hoe sneller het proper is, hoe beter! Wij proberen altijd om de daders te vatten, alle tips of vaststellingen kan je doorgeven aan de politie. 

Voorbeeld van sluikstorten

Openingsuren & contact

Dienst leefmilieu en duurzaamheid
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 60
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
leefmilieu@meise.be

De diensten grondgebiedszaken (ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu, mobiliteit, uitvoerende diensten) werken op afspraak. 

Maak een afspraak

De diensten ruimtelijke ordening en leefmilieu zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u. 

Deel deze pagina