Openbaar onderzoek ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kan je je mening geven over de
ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. Je kan de documenten nalezen op www.volvanwater.be en je mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022- 2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.
De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en
oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Ook de
zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer
het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de
stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast
een beheerplan voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, is
er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes
grondwatersystemen in Vlaanderen.

Op www.volvanwater.be krijg je een overzicht van de plandelen en acties die voor jouw
gemeente relevant zijn. Via geoloketten kom je te weten welke acties in jouw buurt gepland zijn of hoe het afvalwater in jouw straat gezuiverd wordt. Je vindt er ook bijkomende documentatie over de plannen.

Wil je de plannen inkijken, meer informatie over het openbaar onderzoek of een opmerking
formuleren: surf naar www.volvanwater.be.

Hoe kan je een opmerking indienen?

Reageren op de documenten kan tot en met 14 maart 2021 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be. Je kan je opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van je gemeente.

Wat gebeurt er met je opmerking?

Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de
definitieve ontwerpplannen die aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.

Openingsuren & contact

Dienst leefmilieu en duurzaamheid
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 60
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
leefmilieu@meise.be

De diensten grondgebiedszaken (ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu, mobiliteit, uitvoerende diensten) werken op afspraak. 

Maak een afspraak

De diensten ruimtelijke ordening en leefmilieu zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u. 

Deel deze pagina