Afkoppeling hemelwater

Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over regenwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 

Een groot deel van het regenwater dat op daken, wegen en andere verharde oppervlaktes valt, komt uiteindelijk in de riolering terecht. Wanneer dit 'zuivere' hemelwater samen met het afvalwater in de riolering vloeit, kan de riolering bij zware regenval de aanvoer niet aan en loopt over. Ook de waterzuiveringsinstallaties werken niet optimaal als het aangevoerde afvalwater te sterk met hemelwater is verdund. Vandaar dat afvalwater gescheiden moet afgevoerd worden. 

Bij een gescheiden riolering wordt hemelwater apart opgevangen en afgevoerd naar een waterloop, vijver of infiltratiegebied in de buurt; terwijl het afvalwater naar waterzuiveringsinstallaties wordt geleid. Een gescheiden riolering vereist de scheiding van afvalwater en hemelwater van alle aangesloten woningen en gebouwen. 

Bij een nieuwbouwwoning bent u verplicht om de hemelwater en afvalwater af te koppelen. Hiervoor krijgt u geen subsidies.

Bestaande woningen zijn ook verplicht om af te koppelen zodra de gemeente gescheiden riolering aanlegt of een IBA plaatst. Hierbij verleent de gemeente ondersteuning en subsidies

Contacteer voor meer informatie de gemeentelijke afkoppelingsdeskundige. 

Openingsuren & contact

Dienst leefmilieu en duurzaamheid
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 60
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
leefmilieu@meise.be

De diensten grondgebiedszaken (ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu, mobiliteit, uitvoerende diensten) werken op afspraak. 

Maak een afspraak

De diensten ruimtelijke ordening en leefmilieu zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u. 

Deel deze pagina