Mantelzorgtoelage

Een mantelzorger geeft minstens drie dagen per week niet-medische hulp- en dienstverlening aan een zorgbehoevende persoon. Hiervoor kan je een mantelzorgtoelage van 30 euro per maand krijgen. 

Deel deze pagina