Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) is een beleidsrapport dat in grote lijnen de ruimtelijke ontwikkeling van een gemeente voor de volgende jaren zal sturen. Het structuurplan bepaalt de principes waarop het verdere beleid rond ruimtelijke ordening wordt uitgebouwd, bv. gebieden waar verdicht kan worden, gebieden waar een lokale bedrijventerrein kan ontwikkeld worden, afbakening van de open ruimte,... Het GRS legt de krijtlijnen vast voor het ruimtelijkbeleid van de overheid, dat voor de burger verordenend kan gemaakt worden door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Het GRS bestaat zowel uit teksten als bijhorende kaarten en schets hiermee het grotere geheel van de gemeente. Het RSP heeft enkel een direct werkend kracht voor de overheid.

Er worden ruimtelijke structuurplannen opgemaakt door het Vlaams Gewest, de provincie en de gemeente. Het GRS moet zich aanpassen volgens de beleidslijnen vervat in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijk structuurplan.

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 40
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
ruimtelijkeordening@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.00 - 11.45 uur

Deel deze pagina