Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking en solidariteit (GROS)

logo GROS

De GROS is een open raad die het gemeentebestuur adviseert bij de uitwerking van een lokaal beleid op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en mondiale solidariteit. Zo wordt er onder meer jaarlijks een advies gegeven over de toekenning van toelagen aan projecten in het Zuiden.

Binnen de GROS zijn ook twee werkgroepen actief: rond de jaarlijkse 11.11.11-campagne en rond Meise Fairtrade Gemeente.

De GROS wil de bevolking informeren en sensibiliseren over ontwikkelingssamenwerking en mondiale solidariteit.

De Algemene vergadering komt een viertal keer per jaar samen.

Contact:

gros@meise.be

Samenstelling:

  • Bert Van Thienen: voorzitter

  • Chris Van Assche: penningmeester

  • Regina Moonens: ondervoorzitter

  • Yoke Lanin: secretaris

  • Suzanne Van Sull: bestuurslid

  • Jan Vandekerckhove: bestuurslid