Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Meise streeft ernaar haar websites toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de volgende websites:

Hoofddomein:

Subdomeinen:

Nalevingsstatus

De hierboven vermelde websites voldoen gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze websites te bevorderen

De gemeente Meise nam, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

 • Integratie screeningstool in het CMS en op alle websites beheerd door de gemeente Meise (zie pagina 1):
  • screening bij ingave nieuwe content,
  • periodieke screening van de ganse site.
 • Aanpassing frontend van de hoofdwebsite en den subdomeinen met een hoog contrast switch knop.
 • Alle webredacteurs krijgen een schriftelijke toelichting over
  • de aanpak van de nieuwe toegankelijkheidsrichtlijnen via de LCP-screeningstool toegankelijkheid en dode URL’s, waarbij alle webredacteurs:
  • de opmaak van toegankelijke webpagina’s;
  • helder schrijven op het web met het gebruik van verstaanbare taal, duidelijke webformulieren en goed omschreven downloads en niet-tekstuele content, zoals afbeeldingen en grafieken.

De gemeente Meise blijft werken aan toegankelijkheid op haar websites.

De eindredacteurs waken erover dat alle webredacteurs de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 permanent naleven mét aandacht  voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content.

De eindredacteurs sturen de webredacteurs bij waar nodig en lassen indien gewenst extra sensibiliserings- en trainingsmomenten in.

Niet toegankelijke inhoud

1/ Onevenredige last

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. De gemeente kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

 • Corrigerende maatregel om meer tegemoet te komen aan toegankelijke PDF’s: We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en onnodige PDF-bestanden halen we offline.

2/ De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Op www.meise.be wordt doorgelinkt naar verschillende externe websites. Dit is de lijst van websites waar de website www.meise.be naar verwijst op 14/09/2020. Ook op de andere websites beheerd door gemeente Meise kunnen verwijzingen staan naar andere websites. Het is ook mogelijk dat er wijzigingen aan deze lijst gebeuren.

Niet alle informatie op deze externe sites voldoet aan de richtlijnen.

Extra toelichting

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 16/09/2020, in samenwerking met de webleverancier LCP.

Op 21/09/2020 keurde het college van burgemeester en schepenen deze toegankelijkheidsverklaring goed.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Laat het weten de aan de communicatiedienst via communicatie@meise.be. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zicht voordoet.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken inzake toegankelijkheids-problemen op deze website?

Neem contact op met de gemeente via info@meise.be.

Openingsuren & contact

dienst Communicatie
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 90
e-mail
communicatie@meise.be

Openingsuren

Vandaag 8.30 - 12 uur en 13.30 - 15.30 uur

Deel deze pagina