Bijzonder plan van aanleg

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) verfijnt de bestemming van het gewestplan. In een BPA kan bepaald worden welke zones bestemd zijn voor halfopen of open bebouwing, of er een tuinhuis mag geplaatst worden,...

Voor Meise zijn volgende BPA's van toepassing: