Activiteiten

Vanuit ons Huis van het kind trachten we jaarlijks enkele activiteiten aan te bieden in samenwerking met partners.
Hiermee willen we inzetten op ontmoeting tussen gezinnen, sociale cohesie, beweging, cultuur, sport,...