Taalstimulering

Het Nederlands is onze gemeenschappelijk taal, de taal die ons verbindt.
Er is een actief beleid om inwoners te stimuleren om Nederlands te leren, te oefenen en te gebruiken.
Daarnaast heeft taalstimulering een positief effect op kinderarmoede. 
Daarom willen we ons, bij het aanbieden van activiteiten, zoveel mogelijk bewust zijn van onze taalhouding en zoveel mogelijk oefenkansen Nederlands aanbieden.