Subsidies voor organisatoren

Organiseer je een evenement? Kijk zeker na of je recht hebt op een subsidie. 

De verschillende raden (jeugdraad, sportraad, cultuurraad...) werkten subsidiereglementen uit waarmee we erkende verenigingen stimuleren en ondersteunen om een werking op te zetten en activiteiten te organiseren in Meise. 

Er is ook een subsidie voor organisatoren die van hun evenement een veilig, milieuvriendelijk en verkeersveilig evenement maken met aandacht voor alcohol- en drugspreventie. In het gemeentelijk subsidiereglement voor de organisatie van evenementen lees je wat je moet doen om van deze subsidie te kunnen genieten. 

Verenigingen die een jubileum vieren naar aanleiding van een langdurig bestaan, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook subsidies krijgen. 

E-loket

  • Aanvraagformulier subsidie buurtfeest na pop-up speelwijk 2024

    Formulier