Intergemeentelijke en intercommunale samenwerkingen

Decreet Lokaal Bestuur

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de website van de gemeente:

  • de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;
  • de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid.