Openbare onderzoeken en omgevingsvergunningen

Via het Inzageloket kan je omgevingsvergunningsdossiers digitaal raadplegen tijdens de fases dat dossiers publiek toegankelijk moeten zijn. Dat is bijvoorbeeld tijdens het openbaar onderzoek of in de periode waarin beroep tegen een beslissing mogelijk is. Het Inzageloket vervangt het publiek loket, waarbij je voor het raadplegen van het gehele dossier nog altijd naar het gemeentehuis diende te gaan. 

Inzageloket

Publicatie website - bekendmaking beslissingen en affiche

Publicatie website - openbare onderzoeken omgevingsvergunningsaanvragen

Wil je het dossier toch fysiek komen inkijken in het Administratief Centrum? Maak dan binnen de termijn van het openbaar onderzoek een afspraak met de dienst ruimtelijke ordening. Houd er rekening mee dat het enkele dagen kan duren vooraleer je kan langskomen.