Materiaal uitlenen

Bij de Uitleendienst kunnen verenigingen die lid zijn van een gemeentelijke raad materiaal reserveren voor een evenement. 

Je kan ook materiaal lenen bij de provinciale uitleendienst PIVO in Asse, Leuven of Bekkevoort. Zij hebben o.a. luidsprekers, mengpanelen en dj-sets, projectors en spots, rookmachines, video-camera's, fototoestellen, walkie-talkies, metaalscanners, scoreborden…
Het materiaal wordt gratis ter beschikking gesteld voor de volgende doelgroepen uit Vlaams-Brabant:
  • social-profit organisaties, verenigingen en instellingen uit de sectoren jeugd, cultuur, onderwijs, sport, recreatie, leefmilieu, welzijn en gezondheid, gevestigd in de provincie Vlaams-Brabant
  • Verenigingen die beschikken over een vrijwilligersverzekering via de provincie Vlaams-Brabant
  • Provinciale diensten en de diensten van de lokale besturen uit de provincie Vlaams-Brabant
Surf naar www.vlaamsbrabant.be/uitleen voor meer informatie.