Steun en toelagen

Steun en toelagen worden toegekend volgens de voorwaarden van het intern reglement en na goedkeuring door het bijzonder comité voor de sociale dienst. Je kan een steun of toelage aanvragen bij de sociale dienst.
 
Hieronder zie je het overzicht van de verschillende mogelijkheden van steun en toelagen. 

E-loket

  • Ik zoek hulp bij de sociale dienst

    Formulier