Politie

Wijkagenten

De politiezone K-L-M voorziet voor de gemeente Meise wijkagenten. Zij blijven de eerste aanspreekpunten voor de inwoners, de verenigingen, de hulpverleningsinstanties, de horeca, het bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen, enzovoort.

Als er problemen zijn, neem je rechtstreeks contact op met de wijkagent. Zaken die je kan melden zijn onder andere algemene buurtproblemen, verkeersproblemen en milieudelicten. Het motto van de wijkinspecteur is 'kennen en gekend worden'.

Wie is mijn wijkagent?

Wil je weten wie je wijkagent is, ga naar deze website en vul je straatnaam en huisnummer in. Je krijgt automatisch de naam en het telefoonnummer van je wijkwerker. Je kunt zelfs rechtstreeks een mail naar hen sturen. 

Wijkagent is geen “9 to 5” job. De wijkwerker is niet altijd aanwezig wanneer je belt. De medewerker die je te woord staat aan de telefoon zal je melden wanneer je wijkwerker te bereiken is. Je kan ook een bericht achterlaten zodat de wijkwerker je zelf opbelt of bij je langskomt. Hij of zij zal dit zo snel mogelijk proberen te doen.

Politie contacteren

Je kan de politie bereiken via het gratis nummer: 0800 90333 elke weekdag tussen 8u en 20u en op zaterdag tussen 8u en 15u (uitgezonderd feestdagen). Gebruik dit nummer enkel wanneer je een politiemedewerker wenst te spreken, algemene informatie wenst of indien je een afspraak wenst te maken.

Nood of verdacht?

Voor alle dringende gevallen en indien je een politietussenkomst wenst, bel steeds via het nummer 101 of 112! Dit geldt zowel tijdens als buiten de openingsuren. Ongeacht of je 112 of 101 belt, laat het keuzemenu je toe om te kiezen welke hulp je nodig hebt: de brandweer, de ambulance of de politie. Zodra de keuze gemaakt is, word je in contact gebracht met een operator van de noodcentrale die onmiddellijk de hulpdiensten kan sturen.

Zie je iets verdacht of ben je getuige van een misdrijf of een zwaar ongeval? Bel dan onmiddellijk de politie via 101 of 112. Bel niet enkele uren erna of naar het 0800-nummer. Hierdoor verliezen wij kostbare tijd. Geef aan de operator ook alle nodige informatie door zoals:

  • Een beschrijving van de verdachte persoon (man/vrouw, geschatte leeftijd,….);
  • Kenmerken inzake zijn/haar kledij;
  • Manier van verplaatsen van de betrokkene: met de fiets of met de auto (indien mogelijk type voertuig en nummerplaat);
  • Welke richting de betrokkene uitgaat.

Hoe meer informatie de politie heeft, hoe gerichter ze kunnen patrouilleren en de verdachte kunnen intercepteren. Ze proberen zo snel mogelijk een ploeg ter plaatse te sturen. Een politieploeg wordt gestuurd in functie van de prioriteit van de oproep. Verdachte situaties hebben een hoge prioriteit maar niet de hoogste. Soms kan een tussenkomst wat langer duren, maar dit is het gevolg van deze indeling in prioriteiten.

Aarzel niet om terug te bellen maar geef dan ook de huidige situatie door. Weet ook dat jouw identiteit door onze ploegen niet mag worden doorgegeven aan derden.

Afspraak

Wie een afspraak wenst te maken in het kader van een aangifte of een klacht, kan dit online via onze website  www.politie.be/5409.

Nieuwsbrief

De politie maakt iedere maand een nieuwsbrief op. Je kan ze hier raadplegen.