Meise Magazine (gemeentelijke infokrant)

Zes keer per jaar verschijnt het Meise Magazine in de bus bij alle inwoners van de gemeente. 

Via het Meise Magazine informeert de gemeente haar inwoners over de initiatieven van de lokale en zo nodig hogere overheid. Je leert ook meer over lokale verenigingen, projecten en activiteiten.  

De Uitbijlage zit telkens als bijlage bij het Meise Magazine. Hierin verschijnen alle activiteiten die in Meise plaatsvinden en die ingegeven zijn op de website van UiTdatabank.