Sportraad

De sportraad

  • adviseert de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen over alle sportaangelegenheden. 
  • stelt jaarlijks een een voorstel tot subsidiëring van de sportverenigingen op. 
  • werkt actief mee aan het sportleven en het sportbeleid in Meise
  • verleent logistieke steun aan de verenigingen en coördineert en promoot de gemeentelijke sportactiviteiten. 

De algemene vergadering vindt 1 keer per jaar plaats. Wanneer de noodzaak er is, vergadert de raad van bestuur.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de schepen voor de Sport, de voorzitter, de penningmeester, de secretaris en de sportfunctionaris. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van de raad van beheer voor en voert alle taken uit die voortvloeien uit de beslissingen van deze raad.

Maken deel uit van het dagelijks bestuur: 

Dagelijks bestuur :
Schepen van sport Jonathan De Valck
Jonathan.DeValck@meise.be

Voorzitter Frank Roobaert (Relax Divers bvba)
froobaert@outlook.com

Secretaris Jelle Coppens (VZW On the roof)
coppensjelle@gmail.com 

Penningmeester Pascal van de Rasieren
pascal.vdr@wol.be

Sportfunctionaris Bart Mullie
sport@meise.be

Raad van bestuur:

Geert Cleymans (Judoclub Mansio )

Luc Ceulemans (Gym en Dans Wolvertem)

Sonja Van Den Block (KFC Meise)

Alain Longin (VC Knodde Meise)

Lars Peeters (VC Wolvertem)

Isabelle Moyson (Meelopers Meise)

Sara Beernaert (deskundige)

Mari-Josee Olazabal (Aquagymclub Meise)

Katrien van den Borre (deskundige)

Openingsuren & contact

Tel.
02 892 20 85
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
sport@meise.be

Openingsuren

Vandaag 8.30 - 12 uur en 13.30 - 15.30 uur

Deel deze pagina