Beheer- en adviesraad bibliotheek Meise

De beheer- en adviesraad van de bibliotheek geeft advies aan het gemeentebestuur over het beleid in de bibliotheek. Dit gaat o.a. over het collectievormingsbeleid, het dienstreglement voor de gebruikers, promotie, meerjarenplanning,… De samenstelling bestaat uit vertegenwoordigers van de politieke fracties in de gemeenteraad, het sociaal culturele veld en gebruikers van de bibliotheek.