Sportraad

De sportraad

  • adviseert de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen over alle sportaangelegenheden. 
  • stelt jaarlijks een een voorstel tot subsidiëring van de sportverenigingen op. 
  • werkt actief mee aan het sportleven en het sportbeleid in Meise
  • verleent logistieke steun aan de verenigingen en coördineert en promoot de gemeentelijke sportactiviteiten. 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de schepen voor de Sport, de voorzitter, de penningmeester, de secretaris en de sportfunctionaris. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van de raad van beheer voor en voert alle taken uit die voortvloeien uit de beslissingen van deze raad.

Maken deel uit van het dagelijks bestuur: 

Dagelijks bestuur :
Schepen van sport Jonathan De Valck
Jonathan.DeValck@meise.be

Voorzitter Frank Roobaert (Relax Divers bvba)
froobaert@outlook.com

Secretaris Jelle Coppens (Spova vzw)
jelle.coppens@ontheroof.be

Penningmeester Pascal van de Rasieren

Sportfunctionaris Dany Geysels
dany.geysels@meise.be

Raad van bestuur:

Luc Ceulemans (Gym en Dans Wolvertem)

Frans Heyvaert (St. Elooitrotters Meise)

Birgen Wyns (KFC Meise)

Bart Mullie (Wielervrienden Vals Plat Meise)

Geert Cleymans (Judoclub Mansio )

Alain Longin (VC Knodde Meise)

Mario Booghmans (VC Wolvertem)

Openingsuren & contact

Tel.
02 892 20 85 (secretariaat)
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
sport@meise.be

Openingsuren

Vandaag: 8 - 11.45 uur