Milieuraad

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur of milieuraad is een belangrijke partner in het toetsen en sturen van het milieubeleid en het creëren van een maatschappelijk draagvlak en debat. 

De milieuraad is een onafhankelijke adviesraad die het schepencollege of de gemeenteraad adviseert over alle beleidsbeslissingen over het leefmilieu. Daarnaast kan de milieuraad ook zelf initiatieven nemen. Hiervooor beschikt ze o.a. over een eigen subsidiereglement. 

Alle informatie over de milieuraad leest u op www.milieuraad.be/meise